đào vũ anh hùng

 

Home | Up | thay lời tựa | trang chủ | liên lạc | giúp đở kỹ thuật | tác phẩm mới | danh ngôn thế giới | tuổi đời | thơ hoàng thuận dũng | nhạc nguyễn thiện doãn | văn hoàng thuận dũng | tài liệu | lưu bút | bốn phương | Câu Lạc Bộ Âm Nhạc | trang bạn

 

 

 

 

Ðào Vũ Anh Hùng

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bài viết

 

ma nữ đa tình

vàng rơi không tiếc

 
 
 

 

ĐÀO VŨ ANH HÙNG

Tên thật: Đào Bá Hùng
Sinh năm 1943 tại Hà Nội
Cựu SV/ĐH Khoa Học và ĐH Luật Khoa, Saigon.


Viết văn từ năm 1960 với bút hiệu Đào Vũ Anh Hùng. Gia nhập làng báo năm 1964.


Đầu tiên cộng tác với tờ Ngày Nay của nhà văn Hiếu Chân. Viết thường xuyên cho cho các báo Sóng Thần, Hòa Bình, Kịch Ảnh, Truyện Hay Thứ Tư và Lý Tưởng KQ. Biên tập viên, phóng viên các báo Tương Lai, Tiền Tuyến, Thân Dân, Tranh Đấu, Bến Nghé, Sống và tuần báo Đời


Gia nhập Không Quân năm 1965. Tốt nghiệp khóa Phi hành tại Hoa kỳ, 1966.  Cấp bậc sau cùng: Thiếu tá, quyền Phi Đoàn Trưởng PĐ245/SĐ3KQ, Biên Hòa.


Tại hải ngoại, cộng tác với nhiều báo và tạp chí ở Hoa kỳ và Âu châu. Quản trị và điều hành ĐPT Tiếng Nói Việt Nam tại Dallas, TX. (1983 – 1985). Tổng hội trưởng TH Không Lực VNCH hai nhiệm kỳ (từ 1966 đến năm 2000). Chủ biên Đặc san Đường Mây và Lý Tưởng Không Quân (1990-2000). Hiện cư trú tại Dallas, Texas.

 

 

Home | Up | thay lời tựa | trang chủ | liên lạc | giúp đở kỹ thuật | tác phẩm mới | danh ngôn thế giới | tuổi đời | thơ hoàng thuận dũng | nhạc nguyễn thiện doãn | văn hoàng thuận dũng | tài liệu | lưu bút | bốn phương | Câu Lạc Bộ Âm Nhạc | trang bạn

 This site was last updated 04/08/05